20170513_shizuoka_hobby_073.jpg 20170513_静岡ホビーショー2017_073