20170513_shizuoka_hobby_074.jpg 20170513_静岡ホビーショー2017_074