20171001_yaizu_manhole_002.jpg 20171001_焼津_マンホール_002