20171001_yaizu_manhole_004.jpg 20171001_焼津_マンホール_004