20171102_sanjyou_manhole003.jpg 20171102_三条市_マンホール蓋_003