20171102_sanjyou_manhole004.jpg 20171102_三条市_マンホール蓋_004