20171102_sanjyou_manhole006.jpg 20171102_三条市_マンホール蓋_006