20171102_sanjyou_manhole007.jpg 20171102_三条市_マンホール蓋_007