20171102_sanjyou_manhole008.jpg 20171102_三条市_マンホール蓋_008