20180513_S_HobbyShow_0161.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_161