20180513_S_HobbyShow_0167.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_167