20180513_S_HobbyShow_0179.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_179