20180513_S_HobbyShow_0196.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_196