20180513_S_HobbyShow_037.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_037