20180513_S_HobbyShow_041.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_041