20180513_S_HobbyShow_053.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_053