20180513_S_HobbyShow_062.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_062