20180513_S_HobbyShow_065.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_065