20180513_S_HobbyShow_085.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_085