20180513_S_HobbyShow_132.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_132