20180513_S_HobbyShow_139.jpg 20180513_静岡ホビーショー2018_139