20190626_mizuho_manhole_003.jpg 20190826_瑞穂町_マンホール_003