20200111_ensyu_shirushi_002.jpg 20200111_遠州濱松_しるし_002