20200111_ensyu_shirushi_003.jpg 20200111_遠州濱松_しるし_003