20200810_katsuginooigawa012.jpg 20200810_かつ銀_大井川グランリバー店_012