20200818_fuji_manhole_001.jpg 20200818_富士市_かぐや姫マンホール蓋