20220423_nagano_manhole_009.jpg 20220423_長野市_マンホール蓋&カード_009