20220423_nagano_manhole_011.jpg 20220423_長野市_マンホール蓋&カード_011